• Adresa: Donja Ljubogošta bb, 71420 Pale

  • Telefon: +387 (57) 224 963

Svadeni salon "Sara"

Svadbeni saloni “Stanišić” i “Sara”.