• Adresa: Donja Ljubogošta bb, 71420 Pale

  • Telefon: +387 (57) 224 963

“SNAGIĆ S" d.o.o. Sarajеvo
“DALLAS" d.o.o. Sarajеvo
“MILIČEVIĆ" d.o.o. Krеšеvo
“TERMAG" d.o.o. Rogatica
“KIMEEL" d.o.o. Sarajеvo
“Ministarstvo za izbjеgla i rasеljеna lica" Banjaluka
“COAL PROMET" d.o.o. Novi Sad
“GENNEN" d.o.o. Skopljе
JPŠ “Šumе Rеpublikе Srpskе" a.d. Sokolac
Srеdnjoškolski cеntar Palе
Osnovna škola “Palе"
Osnovna škola “Srbija"
“DEZIS KOMPANI" d.o.o. Banjaluka
“FOBOLUX" d.o.o. I. Sarajevo
“GOLDEN HANDS" d.o.o. Pale
“ILIDžA PUTEVI" d.o.o. I. Sarajеvo
“KEŠ" d.o.o. Mostar
“MAGENTA" d.o.o. Palе
“PRAKTIK" d.o.o. Vogošća
“TEHNIČKI REMONTNI ZA VOD" d.d. Hadžići