• Adresa: Donja Ljubogošta bb, 71420 Pale

  • Telefon: +387 (57) 224 963

Preduzeće "Stanišić" d.o.o. sa sjedištem u Palama, osnovano je sredinom 1996. godine, kao preduzeće za proizvodnju, usluge, unutrašnju i spoljnu trgovinu. Osnovna djelatnost preduzeća na početka rada bila je trgovina građevinskim materijalom, te pružanje usluga u drumskom prevozu i niskogradnji.

Od 1999. godine do 2001. preduzeće je učestvovalo u većim projektima u obnovi i izgradnji objekata namjenjenih za povratak izbjeglih i raseljenih lica Republike Srpske.

Početkom 2001.god. preduzeće "STANIŠIĆ" d.o.o.počelo je da se bavi proizvodnjom i prodajom rezane građe, a od tada do danas znatno je proširilo svoje proizvodne kapacitete, već 2003.god.na proizvodnju poda, lamperije, te elemenata za stolariju, a krajem 2005.god.i proizvodnju građevinske stolarije zavidnog kvaliteta.

U sklopu preduzeća posluju maloprodaja i veleprodaja građevinskog materijala, gdje u našim prodajnim objektima raspolažemo kompletnim asortimanom materijala i alata za građevinarstvo (preko osam hiljada artikala) od materijala za grube građevinske radove do kompletnog asortimana elektro, vodo i hidroizolacionog materijala, boja, lakova, ljepila, raznih alata i sl.

Početkom 2006.godine preduzeće "STANIŠIĆ" d.o.o. proširenje svojih aktivnosti usmjerava na građevinsku djelatnost i počinje intenzivnije da se bavi izvođenjem građevinskih radova. S tim u vezi, potrebno je istaći da smo u avgustu 2007.god.pustili u funkciju "Autobusku stanicu" u Palama, za koju smo bili izvođač radova, investitor, a ujedno i vlasnik, a danas se možemo pohvaliti činjenicom da naša "Autobuska stanica" spada u red autobuskih stanica prve kategorije i jedna je od najmodernijih u Republici Srpskoj i BiH.

Od 2006. do danas građevinska djelatnost preduzeća, kako visokogradnja tako i niskogradnja, bilježi izuzetnu ekspanziju, gdje dinamika, ekonomičnost i zavidan kvalitet izvedenih radova, postaju prepoznatljiva karakteristika ove djelatnosti kao i preduzeća u cjelini, o čemu svedoče i brojni uspješno okončeni projekti iz ove oblasti na području opštine Pale a i šire, tako da izgradnja stambeno-poslovnih objekata namijenjenih prodaji na tržištu s razlogom zauzima značajno mjesto u sadašnjoj ali i budućoj orjentaciji razvoja preduzeća.

Tome u prilog ide i činjenica da smo za period 2009.-2010. bili izvođači na izgradnji brojnih puteva, ulica, sportskih igrališta, parkinga i saobraćajnica, te izvođači na rekonstrukciji i izgradnji građevinskih objekata na području opština : Pale, I.Stari Grad, I.Novo Sarajevo, Trnovo, Kalinovik, Han-Pijesak, Sokolac. Posebno bi izdvojili izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji zgrade Parlamentarne skupštine BiH sa sjedištem u Sarajevu (FBiH) čija je vrijednost projekta više milionska.

Preduzeće trenutno ima 47 zaposlenih radnika, a planira se i zapošljavanje novih kadrova u budućnosti.

Tokom 2010.godine došlo je do promjene u vlasničkoj srtukturi preduzeća "Stanišić", tako da u vlasničkoj strukturi preduzeća ima udio i firma "Dineco" iz Trebinja, a sve sa ciljem da postanemo konkurentniji na tržištu i na taj način osiguramo dalji uspješan rad i pozitivan razvoj preduzeća.

Array Preduzeće "Stanišić" je udružilo kapital sa firmom "Dineco" iz Trebinja, te zajedničkim sredstvima otvorilo preduzeće "SP STONE" sa sjedište u Palama, koje je orjentisano na preradu prirodnog granita i mermera, čiji je osnovni cilj da primjenom savremenih tehnologija u preradi kamena udovolji svim zahtjevima kupaca zadovoljavajući sve svjetske standarde.

Vrijednost ove investicije se procjenjuje na oko 1.000.000,00KM. U sklopu preduzeća "SP STONE" posluje i radna jedinica u Trebinju koja se bavi trgovinom građevinskog materijala, a ubraja se u jedno od najvećih skladišta građevinskog materijala u Istočnoj Hercegovini. Vrijednost ove investicije procjenjuje se na pola miliona KM.

Zahvaljujući izuzetnim aktivnostima menadžmenta preduzeća na praćenju kretanja i potreba na tržištu, te pravovremenom usmjeravanju i prilagođavanju postojećih djelatnosti sa postavljenim zahtjevima tržišta, stalnim ulaganjima u proširivanje i unapređenje procesa proizvodnje, povećanje obima poslovanja, odn. proširivanje djelatnosti poslovanja preduzeća, ulaganjima u infrastrukturu, opremu i tehniku, uspjeli smo da opstanemo i prerastemo u veliko preduzeće koje okruženje uvažava i respektuje i koje je postalo prepoznatljivo ne samo na području opštine Pale nego i znatno šire.

Potrebno je istaći i to da je preduzeće "STANIŠIĆ" d.o.o. u martu 2007.godine, na izboru najuspješnijih preduzeća za 2006.godinu, koje organizuje "Privredna komora RS", proglašeno za najuspješnije malo proizvodno preduzeće u sektoru proširivanja obima proizvodnje u Republici Srpskoj, a u avgustu iste godene naše preduzeće je dobilo priznanje "Opštine Pale" za najuspješnije malo proizvodno preduzeće na području opštine Pale.

Takođe, u toku 2010.godine za izvanredne rezultate u poslovanju kompanije, preduzeće odnosno direktor preduzeća je dobio nagradu "Menadžer godine BiH" koju uručuje Evropsko udruženje menadžera, Direkcija za izbor menadžera BiH, jugoistočne i srednje Evrope.