• Adresa: Donja Ljubogošta bb, 71420 Pale

  • Telefon: +387 (57) 224 963

Autobuska stanica otvorena je 2007. godine.  Nalazi se u Ulici Nikole Tesle na Palama.

Telefoni: +387 57 222-900, 222-901, 222-902