• Adresa: Donja Ljubogošta bb, 71420 Pale

  • Telefon: +387 (57) 224 963

Preduzeće “Stanišić” d.o.o.  u maniru savjesnog privrednika i dobrog domaćina, raspisuje dva javna poziva za kupovinu stanova pod povoljnijim uslovima od tržišnih.

Prvi javni poziv za podnošenje zahtjeva za  kupovinu stana  za porodice koje pripadaju sljedećim kategorijama stanovnika:
–  porodice koje doseljavaju u opštinu Pale, 5 stanova
– porodice iz boračkih kategorija, 5 stanova
– porodice čiji članovi imaju deficitarna zanimanja, 5 stanova

Stanovi su površine od 30 do 60 m2. Cilj ovog javnog poziva jeste rješavanje stambenog pitanja za porodice iz navedenih kategorija pod povoljnijim uslovima od tržišnih, kupovina stana po cijeni od 1,100.00KM do 1,200.00KM sa uračunatim porezom, zavisno od spratnosti i površine stana.

Drugi javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupovinu stana  od strane višečlanih porodica sa područja opštine Pale, 10 stanova. Stanovi su površine od 30 do 60 m2. Cilj ovog javnog poziva jeste rješavanje stambenog pitanja za porodice iz navedene kategorije  pod povoljnijim uslovima od tržišnih,kupovina stana na odgođeno plaćanje bez kamata najduže do 72 mjeseca (6 godina), uz učešće od 30% do 50% od vrijednosti stana.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupovinu stana, od strane višečlanih porodica

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupovinu stanova u stambeno poslovnom objektu “Blok 6” u Ulici Mladena Todorovića bb u Palama

Isteklo