• Adresa: Donja Ljubogošta bb, 71420 Pale

  • Telefon: +387 (57) 224 963

Zgrada se nalazi u Ulici Mladena Todorovica, 200m od Osnovne skole “Srbija”.

Stan 1
Stan 3
Stan 4
Stan 6
Stan 7
Stan 8
Stan 9
Stan 10
Stan 11
Stan 12
Stan 13
Stan 14
Stan 15
Stan 16
Stan 17